Ciepłe okna PVC

Bardzo ważnym parametrem, jeśli chodzi o okna PVC jest ich izolacyjność cieplna. Określana jest ona przez współczynnik przenikania ciepła U. Kiedy znamy jego wartość, możemy określić, jak wiele ciepła tracone jest na skutek różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem domu a środowiskiem zewnętrznym.

Wybierając projekty domów szukamy pewnych rozwiązań, które sprawią, że nasze domy jednorodzinne będą nie tylko estetyczne i modne, ale również a może przede wszystkim bezpieczne, ciepłe, i będą generowały jak najmniejsze koszty ogrzewania.

Duży wpływ na energooszczędność domów jednorodzinnych ma prawidłowy wybór i montaż okien. Naszym tematem były już okna antywłamaniowe oraz okna dźwiękoszczelne. Dziś zajmiemy się termoizolacją okien, czyli znajdziemy ciepłe okna PVC.

Ciepłe okna PVC

Bardzo ważnym parametrem, jeśli chodzi o okna PVC jest ich izolacyjność cieplna. Określana jest ona przez współczynnik przenikania ciepła U. Kiedy znamy jego wartość, możemy określić, jak wiele ciepła tracone jest na skutek różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem domu a środowiskiem zewnętrznym.

Istnieją dwie metody wyznaczania współczynnika U: pomiarowa (dosyć skomplikowana) oraz obliczeniowa (dużo prostsza) polegająca na zastosowaniu odpowiedniego wzoru. Dla całego okna wartość współczynnika przenikania ciepła interpretuje się jako sumę wartości tzw. mostka termicznego, oraz wypadkowej wartości U dla szyby (Ug) i ramy (Uf).

Ug, czyli wartość U dla szyby determinuje w bardzo dużym stopniu poziom termoizolacyjności okna. Z kolei na jego wartość wpływa głównie struktura szyby oraz jej skład chemiczny i konstrukcja. Standardowo, wkład szybowy złożony jest z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm. Jedna z tafli pokryta jest cienką warstwą niskoemisyjną. W przestrzeni między nimi znajduje się ramka dystansowa o grubości 16 mm wypełniona argonem. Mówimy wówczas o wkładzie dwuszybowym typu 4-16-4T, czyli tak zwanej szybie termo. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby o takiej budowie jest określony przez EN 674 i wynosi Ug = 1,0 W/m 2K.

Od niedawna na rynku dostępne są również wkłady trzyszybowe 3T-16-3-16-3T o wartości Ug2K wynoszącej (wg. EN 674) 0,5 W/m. Różnica w cenie nie jest zbyt wielka, można zdecydowanie nazwać je rozwiązaniem na każdą kieszeń.

Pojęcia współczynnika ciepła dla szyby i współczynnika ciepła dla okna nie są jednoznaczne, jednak mimo tego używa się ich zamiennie, co stanowi poważny błąd. W szczególności, gdy jako współczynnik ciepła okna podaje się wartość współczynnika ciepła dla szyby. Nie zapominajmy o tym, że wartość U dla szyby nie uwzględnia współczynnika ciepła dla ramy okiennej, która często zajmuje do połowy powierzchni okna.

Kolejne błędne przekonanie, jakie panuje w kwestii jakości termicznej okien dotyczy ilości komór. To nie ona decyduje bowiem o energooszczędności. Dużo większy wpływ ma szerokość profili. Przykładowo, sześciokomorowy system o szerokości 65 mm jest dużo mniej skuteczny niż pięciokomorowy o szerokości 73 mm. Na izolacyjność cieplną ma wpływ również materiał, z którego są wykonane wzmocnieni profili. Na przykład stal, choć stosowana często, nie jest najlepszym izolatorem. Warto zastosować pojawiające się od niedawna w sprzedaży wzmocnienia termiczne z kompozytów poliestrowo-szklanych. Są one wypełnione dodatkowo termoizolacyjną pianą poliuretanową. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej jest niższy nawet o jedną trzecią!

Wszystko zatem zależy od nas ? jeśli tylko dobierzemy odpowiednie wkłady szybowe i ramę o odpowiedniej konstrukcji, a także wzmocnienia termiczne, z pewnością zmniejszą się straty ciepła oraz zapotrzebowanie na energię. W ten sposób opłacalność inwestycji termomodernizacyjnej znacznie się zwiększy.

Spójrzmy dla przykładu na okno o wymiarach 1230×1480. Jest ono wykonane na profilu pięciokomorowym o szerokości 73 mm i wzmocnione stalą, a współczynnik przenikania ciepła dla szyby wynosi Ug = 1,0 W/m 2K. W takiej sytuacji współczynnik przenikania ciepła dla okna wynosi 1,27 W/m 2K. Jeśli jednak w tym samym oknie zastosujemy wzmocnienia termiczne w ramie okiennej, oraz wkład szybowy o współczynniku przenikania ciepła równym 0,5 W/m 2K, wówczas wartość współczynnika przenikania ciepła dla okna spadnie do 0,80 W/m 2K. Można łatwo obliczyć, ze w ten sposób izolacyjność termiczna poprawi się o 37%.

Dyrektywa unijna EPBD 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej budynków. W związku z tym ograniczenie zapotrzebowania na energię stało się kwestią niezwykle istotną. Izolacja termiczna okien stała się w związku z tym parametrem, którego nie wolno lekceważyć.

Dodaj komentarz