Co sprawdzimy w księdze wieczystej?

Jak ustalić stan prawny nieruchomości? Należy zajrzeć do zapisów w księdze wieczystej. Teraz jest to szczególnie proste, od kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło wpisy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Księga wieczysta pozwala na ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Dlatego tak ważne jest, by osoba, która jest zainteresowana zakupem działki czy innej nieruchomości sprawdziła, co zawiera księga wieczysta, kogo podaje za właściciela. Warto wiedzieć, że księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może zapoznać się z ich treścią.

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy z nich określa oznaczenie nieruchomości. Są więc tam informacje o tym, jaki numer ma działka budowlana, opis domu. Możemy tam przeczytać również jakie prawa przysługują działce czy mieszkaniu, którym jesteśmy zainteresowani, czyli np. służebność gruntowa.

Co sprawdzimy w księdze wieczystej?

Jeżeli informacje, które zawiera księga wieczysta są różne od tego, co zawiera wypis z rejestru gruntów, powinniśmy wyjaśnić tę sytuację w urzędzie, który prowadzi rejestr gruntów. Na przykład inny numer działki może nam utrudnić jej podział czy późniejszą sprzedaż.

Drugi dział księgi wieczystej to zapisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Znajduje się tam również informacja, kto jest właścicielem nieruchomości. Sprawdźmy, czy jest to osoba, która wystawia mieszkania na sprzedaż.

Dział trzeci księgi wieczystej dotyczy ograniczonych praw rzeczowych, bez hipoteki. Możemy więc tu sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona np. prawem użytkowania, służebnością.

Dział czwarty księgi wieczystej przeznaczony jest na zapisy dotyczące hipoteki. Kupując działki budowlane czy inne nieruchomości obciążone hipoteką należy się upewnić, że hipoteka została wykreślona lub że bank wystawi zezwolenie na wyłączenie nieruchomości spod obciążenia. Warto to skonsultować z notariuszem.

Kiedy kupujemy wystawione mieszkania na sprzedaż lub działki czy domy jednorodzinne, wszystkie czynności prawne są dokonywane jako akt notarialny u notariusza.

A co zrobić w sytuacji, gdy nieruchomość, którą jesteśmy zainteresowani, nie ma księgi wieczystej?

Jeżeli kupujemy działki budowlane, przydatny w takiej sytuacji okaże się wypis z rejestru gruntów. Znajdziemy tam informację o osobie, która włada gruntem. Nie oznacza to koniecznie, że posiada ona prawo własności nieruchomości, ale może wie, kto jest właścicielem.

Pamiętajmy, że nie należy podpisywać umowy z kimś, kto nie przedstawi nam dokumentu, z którego wynikać będzie prawo własności. Księga wieczysta to nie jedyny dowód własności, w zależności od sytuacji prawnej może to być: akt własności gruntu, oświadczenie o nabyciu z mocy prawa, postanowienie o zasiedzeniu. Może to być również umowa darowizny lub stwierdzenie nabycia spadku.

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, dlatego zanim zaczniemy realizować projekty domów dobrze sprawdźmy nieruchomość, na której chcemy się budować. Zakup działki krok po kroku wymaga od nas rozwagi i przemyślnych działań. Jak wspomnieliśmy wyżej, w przypadku braku księgi wieczystej możemy ustalić właściciela, jednak pewniejszym rozwiązaniem będzie wcześniejsza umowa przedwstępna. Możemy podpisać umowę przedwstępną, w której sprzedawca nieruchomości zobowiąże się do założenia księgi wieczystej przed podpisaniem ostatecznej umowy kupna-sprzedaży.

Już od prawie roku działają internetowe księgi wieczyste, do których mamy dostęp przez stronę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bez kolejki w sądzie, o każdej chwili możemy uzyskać wszelkie informacje dotyczące wpisów do księgi, takich jak: własność, służebność, użytkowanie wieczyste, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego w spółdzielni, hipoteka.

Dodaj komentarz