Fundamenty – projekt i adaptacja

Tradycyjne domy jednorodzinne mają najczęściej monolityczne fundamenty. Projekty domów z betonem jako konstrukcją posadowienia są bezpieczne i wytrzymałe, a obciążenia budynku są prawidłowo przenoszone na grunt. Muszą być jednak prawidłowo zaprojektowane przez uprawnionego architekta.

Jeżeli dom jednorodzinny budujemy na podstawie gotowego projektu, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że projekty domów są opracowywane przez architektów na standardowe warunki gleby i warunki atmosferyczne. Dlatego, zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, wybrany przez nas projekt domu musimy poddać obowiązkowej adaptacji.

Adaptacja projektu polega właśnie na tym, że uprawniony projektant (najlepiej wybrać osobę znającą teren, na którym nasza budowa ma się rozpocząć) dostosuje gotowy projekt domu do warunków, jakie panują na konkretnej działce budowlanej.

Sprawdź, jakie warunki panują na działce!

Adaptacja fundamentów

Najważniejsza jest w tym przypadku adaptacja fundamentów. Standardowe fundamenty domu, jakie przygotował autor projektu, mogą być niewystarczające, jeśli budowa domu ma się odbywać na terenie o mniej korzystnych warunkach niż standardowe. Chodzi tu m.in. o tereny ze szkodami górniczymi, wysokim poziomem wód gruntowych czy działki budowlane, które mają nierówny, nachylony teren.

Zdarza się również, że inwestor planuje dobudowę piwnicy do domu, który pierwotnie nie miał przewidzianego podpiwniczenia, albo odwrotnie ? osoba planująca swój dom, rezygnuje z podpiwniczenia budynku, z uwagi na znacznie wyższe koszty budowy domu lub po prostu nie potrzebuje dodatkowej kondygnacji. Niekiedy architekt adaptujący doradza rezygnację z piwnicy, jeżeli np. warunki na działce nie pozwalają na podpiwniczenie.

Doświadczony architekt wie ponadto, że każda zmiana w projekcie, dotycząca np. doprojektowania ściany wewnętrznej, wymaga ponownego przeliczenia konstrukcji fundamentów.

Uwaga!

Gotowe projekty domów jednorodzinnych nie mogą być złożone jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli architekt adaptujący nie podpisze wykonanej przez siebie adaptacji.

Badania gruntu

Zanim jednak architekt dokona adaptacji fundamentów może zlecić badania geotechniczne gruntu, szczególnie jeśli nasza działka budowlana znajduje się na terenie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych bądź nie jest wiadome, jak wody gruntowe zachowują się o różnych porach roku.

Fundamenty - projekt i adaptacja

Badania gruntu nie są ? wedle ustawy prawo budowlane ? obowiązkowo wymagane, gdy budowane są zwykłe domy jednorodzinne. Jednak informacje, jakie można z nich uzyskać, jednoznacznie określą to, jaka izolacja fundamentów czy ich konstrukcja jest potrzebna. Dlatego też warto je przeprowadzić dla bezpieczeństwa całej inwestycji.

Z badań dowiemy się, jakie warunki panują na terenie budowy: jaki przeważa tam rodzaj gruntu, jaka jest wilgotność gruntu i nośność gruntu. Geotechnicy określą również, jaki jest poziom wód gruntowych i jak zmienia się on w zależności od pór roku. To właśnie od tej informacji zależy adaptacja fundamentów ? trzeba uwzględnić maksymalną wysokość wód gruntowych. Dopiero znając te dane, architekt jest w stanie przygotować prawidłowe hydroizolacje fundamentów, określić, jakie wykonać ławy fundamentowe i zdecydować o możliwości podpiwniczenia budynku lub o konieczności rezygnacji z piwnicy.

Po badaniach okazać się może również, że konieczna jest wymiana gruntu, co może znacznie podwyższyć ogólne koszty budowy.

Z powyższego wynika, że badania geotechniczne warto wykonać jeszcze zanim kupimy działkę budowlaną! Oczywiście jest to dodatkowy koszt, ale uchronić nas może przed zakupem gruntu, na którym niekoniecznie będziemy mogli postawić jakikolwiek budynek!

Wytyczenie fundamentów na działce

Kiedy projekty domów jednorodzinnych są zaadaptowane, możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Gdy otrzymamy zgodę, kolejnym etapem są prace przygotowawcze, do których zalicza się prace geodezyjne, czyli m.in. wytyczenie budynku na działce. O tym, jak przygotować się do budowy domu, opowiemy w kolejnym poradniku.

Dodaj komentarz