Media na działce

Kiedy należy rozpocząć formalności związane z budową przyłączy do naszej nieruchomości? Im wcześniej, tym lepiej. Zima to dobry okres na przeprowadzenie kwestii formalnych, jeżeli chcemy na wiosnę zacząć już realizować projekty domów.

Składając wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, musimy już wiedzieć, czy istnieje możliwość uzbrojenia naszej działki w media. Jeżeli nie, warunki zabudowy w ogóle nie zostaną wydane.

Najlepiej jest oczywiście wybrać i kupić działkę uzbrojoną, wtedy uzyskanie przyłączy to sprawa czysto formalna, złożona głównie z ustalenia warunków umowy na korzystanie z sieci. Jednak takie działki nie często są łatwo dostępne, a jeśli już, to musimy się liczyć z tym, że często przewyższają koszt budowy domu.

Działka nieuzbrojona to taka, która nie ma bezpośredniego dostępu do istniejących sieci miejskich w promieniu najwyżej kilkunastu metrów od swojej granicy. Aby ustalić, w jaki sposób podłączyć media do naszej nieruchomości, musimy zgłosić się do lokalnych przedsiębiorstw i uzyskać warunki techniczne przyłączy.

Media na działce

Warunki techniczne wydawane są na podstawie wniosku, w którym musimy zawrzeć nasze dane osobowe oraz informacje o planowanej inwestycji (budowa domu, punktu usługowego). Do wniosku dołączyć musimy mapę do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę. Na mapie w skali 1:500 powinna być naniesiona nasza działka usytuowana względem istniejących sieci.

We wniosku do przedsiębiorstwa wodociągowego, musimy określić, jaki pobór wody przewidujemy. Domy jednorodzinne mają standardowe ilości, warto zatem dopytać się w firmie, co wpisać w przypadku zwykłego gospodarstwa domowego.

Warunki techniczne przyłączy ? decyzja

Warunki techniczne przyłączy zwykle otrzymujemy po 14 dniach. Wraz z decyzją, przedstawiona zostanie nam również umowa, jaką należy podpisać, aby uzbroić działkę. Określone w niej są terminy, materiały do budowy, no i oczywiście koszty budowy.

Mając oświadczenie z przedsiębiorstw o tym, że jest możliwość podłączenia naszej działki do istniejącej sieci lub że planowana jest jej rozbudowa, możemy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla naszej działki. To z nich dowiemy się, jakie projekty domów w ogóle możemy realizować.

Jeżeli umowa z przedsiębiorstwem zostanie przez nas zaakceptowana i podpisana, kolejnym krokiem jest projekt przyłączy. Wykonuje go przedsiębiorstwo wodociągowe albo polecany przez nie wykonawca. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, niż samodzielne szukanie projektanta, gdyż ułatwia późniejszy obowiązek uzgodnienia projektu z ZUD-em (Zespół Uzgodnień Dokumentacji).

Kto płaci za budowę przyłączy?

Ta sporna kwestia została wyjaśniona dopiero nową definicją przyłącza, która określa, że przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku ? do granicy nieruchomości.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że koszty budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego obciąża osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Znając powyższa definicję przyłącza, wiemy, za jaki odcinek będziemy musieli zapłacić.

Budowa własnej studni

Alternatywą dla miejskiej sieci wodociągowej, jest budowa studni. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli w pobliżu naszej działki przebiega sieć, musimy się do niej podłączyć. A nie jest to najtańsze rozwiązanie, choć oczywiście dosyć wygodne, bo sami nie musimy martwić się ani konserwacją sieci, ani naprawami.

Jeżeli wodę czerpiemy z sieci miejskiej i tak warto rozważyć budowę studni, chociażby do czerpania wody do podlewania ogrodu. Jeżeli woda z sieci będzie służyć do nawadniania gleby, będziemy musieli płacić również za odprowadzenie ścieków, choć ogród takich nie generuje.


Dodaj komentarz