Odprowadzanie ścieków z nieruchomości

Aby zrealizować wybrane projekty domów, musimy uzyskać warunki zabudowy. Tych nie otrzymamy, jeżeli nie zdobędziemy z lokalnych przedsiębiorstw oświadczenia, że nasza działka może być uzbrojona i połączona z siecią. Kosztorys budowy domu musi to wszystko uwzględniać.

Pisaliśmy już o tym, w jaki sposób uzyskać warunki techniczne przyłączy. Jeżeli będziemy mieć podpisaną umowę z siecią kanalizacyjną, z naszego domu będzie możliwość odprowadzania ścieków:

  • bytowo-gospodarczych, które powstają w budynku
  • wody opadowej z dachu czy z drenażu, wykonanego wokół budynku

Odprowadzanie ścieków z nieruchomości

Ścieki te można odprowadzać jedną siecią lub oddzielnie. Kanalizacja rozdzielcza uniemożliwia odprowadzanie do kanalizacji w ulicy ścieków pochodzących z deszczówki. Te powinny być odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych, znajdujących się nieopodal działki. Jednym przykanalikiem zaś odprowadzane są ścieki w kanalizacji ogólnospławnej.

Istotne jest, że koszt odprowadzenia ścieków, w przypadku podłączenia budynku do kanalizacji miejskiej, zależy od zużycia wody. Dlatego należy pamiętać, że jeśli podlewamy wodą użytkową ogród, to również przedsiębiorstwo policzy nam za odprowadzenie ścieków, choć takich nie wygenerujemy. Aby się przed tym zabezpieczyć, powinniśmy wystąpić do zakładu wodociągowego o założenie dodatkowego licznika wody na przewodzie, który połączony jest z kranem, z którego pobieramy wodę do podlewania.

Mimo to i tak koszty użytkowania miejskiej kanalizacji nie należą do najtańszych. Dużo tańszym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Niestety, jeżeli nieopodal naszej działki przebiega miejsca sieć kanalizacyjna, to mamy obowiązek podłączenia się do niej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest możliwa w przypadku, gdy budowa przyłącza kanalizacyjnego jest nieopłacalna. Sama budowa oczyszczalni też jest kosztowną inwestycją, należy jednak pamiętać, że jednorazową. Późniejsze użytkowanie przydomowej oczyszczalni jest najtańszym rozwiązaniem dotyczących odprowadzania ścieków, a przy tym komfortowym i praktycznie ?bezobsługowym?.

Projekty domów energooszczędnych sugerują to rozwiązanie, jeżeli warunki zabudowy na nie pozwalają, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych. Są one bowiem niezwykle szczelne i bezpieczne dla środowiska ? ścieki nie przedostają się do gleby. Ponadto oczyszczają wodę pitną w stopniu, jakim wymaga to prawo.

To, jakie rozwiązanie wybierzemy, zależy od naszych potrzeb, m.in. liczby osób, które będą zamieszkiwać nowe domy jednorodzinne. Odprowadzana ilość ścieków determinuje bowiem wybór pojemności osadnika gnilnego. Jeśli w przyszłości planujemy powiększenie rodziny, powinniśmy zostawić miejsce na ewentualny drugi zbiornik.

Oczyszczalnia ścieków może być także tlenowa lub beztlenowa. Zaletami tlenowej oczyszczalni ścieków jest brak sieci rozsączającej, co oznacza, że nie będzie konieczna duża powierzchnia pod budowę. Oczyszczanie ścieków odbywa się w zbiorniku gnilnym, a woda wypływająca z oczyszczalni może być odprowadzana do wód powierzchniowych. Do działania tej oczyszczalni wymagane będzie jednak połączenie elektryczne, ale zużycie prądu i tak jest niewielkie, więc koszty eksploatacji są na optymalnie niskim poziomie.

Oczyszczalnia tlenowa wymaga już większej powierzchni pod budowę poprzez konieczność zastosowania sieci rozsączającej. Tu jednak nie zużywa się w ogóle prądu.

O tym, czy na naszej działce budowlanej uda nam się wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków, dowiemy się z badań gruntowych. Jeżeli realizujemy standardowe projekty domów jednorodzinnych, badania gruntowe nie są wymagane. W przypadku jednak, gdy nie podłączamy się do miejskiej sieci, lecz wybieramy alternatywne rozwiązanie budowy oczyszczalni ? musimy wykonać badania gruntu, z których dowiemy się o rodzaju gruntu i poziomie wód gruntowych o różnych porach roku.

Tworząc projekt zagospodarowania działki, na którym oczyszczalnia zostanie uwzględniona, należy pamiętać, że domy jednorodzinne mogą być budowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od drenażu oczyszczalni. Zbiornik nie może być bliżej granicy działki niż 2 m, a drenaż powinien być również oddalony od ujęcia wody pitnej aż o 30 m.

Jeżeli realizujemy standardowe jednorodzinne projekty domów, to przydomowa oczyszczalnia ścieków nie będzie większa niż 7,5 m3. Dzięki temu nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa oczyszczalni wymaga jednak zgłoszenia. Do zgłoszenia potrzebny nam będzie projekt instalacji z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni. Potrzebne będzie również uzyskanie zgody wydziału ochrony środowiska. Uzyskując zgodę, będziemy musieli przedłożyć atesty i opisy urządzeń, które chcemy w inwestycji zastosować.