Ogrodzenie domu jednorodzinnego

W naszym kraju od raz po zakupie działki, grodzimy ją chociażby tymczasowym ogrodzeniem. Ale musimy pamiętać o wykonaniu tego zgodnie z prawem.

W naszym kraju od raz po zakupie działki, grodzimy ją chociażby tymczasowym ogrodzeniem. I to bez względu na to, czy budujemy okazałe domy jednorodzinne czy małe domki z drewna. Skoro wybraliśmy projekty domów a nie mieszkanie w bloku chcemy mieć pewność, że nasz dom jednorodzinny będzie bezpieczny, a my będziemy mieć poczucie intymności i wolności.

Musimy jednak pamiętać, że budowa ogrodzenia nie zawsze jest dowolna. Niekiedy musimy ją ustalić zarówno z sąsiadem, jak i uprzedzić o niej właściwy urząd.

Ogrodzenie domu jednorodzinnego

Ogrodzenie między działkami

Jeśli projekty domów budujemy na działce, z którą sąsiaduje inna zabudowa nieruchomość, wspólny płot powinniśmy ustalić z sąsiadem. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, będziemy mogli podzielić z nim koszty budowy.

Co jednak w sytuacji, gdy my chcemy mieć okazałe ogrodzenie drewniane, a naszemu sąsiadowi wystarczy prosta siatka? Wyjścia z sytuacji są dwa. Możemy ogrodzić nasze domy jednorodzinne z każdej strony innym ogrodzeniem, co oczywiście nie bardzo nam się podoba, albo ponieść całkowity koszt budowy ogrodzenia. Nie możemy zmusić sąsiada, by dołożył się do jego budowy. Pamiętajmy jednak, że prawo nakazuje, aby sąsiedzi wspólnie dbali o postawiony płot, więc nawet jeśli sąsiad go nie chciał, będzie musiał ponosić koszty jego konserwacji.

Ogrodzenie zgodne z prawem

Niektóre projekty ogrodzeń musimy zgłosić do urzędu zanim rozpoczniemy ich realizację. Dopiero po 30 dniach od daty zgłoszenia, jeśli starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy.

Zgłoszenie budowy będzie potrzebne, jeśli chcemy odgrodzić nasze domki projekty od drogi, placu publicznego, ulicy, torów kolejowych czy innych obiektów publicznych.

Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy nasze okazałe domy z poddaszem czy nowoczesne domy piętrowe chcemy ogrodzić wysokim murem. Ogrodzenie o wysokości powyżej 2,2 m musi być również zgłoszone do gminy, bez względu na to czy sąsiaduje z miejscem publicznym, czy nie.

Nie mamy do końca dowolności również wybierając sam projekt. Według prawa bowiem, ogrodzenie domów jednorodzinnych musi być lekkie, ażurowe z prześwitami, stanowiącymi 25 % powierzchni ażurowej. Nie może stwarzać również zagrożenia dla przechodniów czy zwierząt, dlatego też wykluczone są druty kolczaste, czy inne ostre elementy umieszczone na wysokości niższej niż 1,8 m.

A co w sytuacji, gdy tylko ogrodzenie pełne pozwoli nam uchronić się od hałasów ruchliwej ulicy czy sąsiadujących torów kolejowych? Zgłaszając budowę możemy wnioskować o zgodę na budowę pełnego ogrodzenia tłumacząc to koniecznością osiągnięcia właściwej izolacji akustycznej.

Ważne jest również to, że bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m

W Polsce nie ma przepisu, który nakazuje oznakowanie automatycznej bramy, choć biorąc pod uwagę fakt, że niemalże w całej Europie Zachodniej jest taki obowiązek, można przypuszczać, że i u nas to wkrótce się zmieni. Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy wyposażyć bramy automatyczne w lampy sygnalizacyjne, które można kupić razem z całym systemem napędowym.

Dodaj komentarz