Warunki budowy studni

Doprowadzenie wody na działkę jest jedną z pierwszych decyzji, jaką inwestor, którego czeka budowa domu, powinien podjąć.

Jeżeli realizujemy projekty domów jednorodzinnych, już kiedy chcemy uzyskać warunki zabudowy musimy wiedzieć, w jaki sposób wyposażymy nasze domy w wodę. Mamy dwa wyjścia: albo skorzystać z miejskiej sieci, albo wybudować własną studnię na działce.

Miejska sieć wodociągowa ma wiele wad. Formalności trwają dosyć długo, a jeżeli okaże się, że konieczna będzie budowa przyłaczy na dłuższym odcinku, musimy się uzbroić w cierpliwość. Ale jeśli w pobliżu naszej działki istnieje sieć wodociągowa jesteśmy zobligowani do skorzystania z niej. Budowa studni jest alternatywą, ale tylko w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do sieci miejskiej.

Przed budową studni musimy zlecić wykonanie badania gruntu, które określą możliwości i to, jaki grunt znajduje się na naszej działce oraz to, jak zmienia się poziom wód gruntowych w zależności od pory roku. W zależności od tego, jak głęboko znajduje się woda i jakie będzie jej przeznaczenie wybieramy rodzaj studni.

Musimy pamiętać, że jeśli chcemy wyposażyć domy jednorodzinne w wodę, która będzie czerpana z własnego źródła, może być ona zanieczyszczona, a czasem niezdatna do picia. Konieczne będzie kosztowne uzdatnianie wody i zakup specjalnych filtrów.

Warunki budowy studni

Uzgodnienia projektowe

Projekty domów poddane adaptacji mogą być złożone jako projekt budowlany do wniosku o pozwolenie na budowę. Jednak oprócz dokumentacji architektonicznej, projekt budowlany musi zawierać również wymagane uzgodnienia i opinie.

Zanim więc złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, musimy uzyskać warunki uzbrojenia działki.

Korzystanie z wód nie może jednak powodować pogorszenia funkcjonowania ekosystemów wodnych, dlatego zanim budowa studni się rozpocznie, musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek inwestora przez starostę, prezydenta miasta (dt. praw powiatu), marszałek województwa lub dyrektor regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zgodnie z Prawem Wodnym jest ono wymagane np. przy planowaniu poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych i podziemnych (np. pobór wody ze studni, stawu, jeziora lub rzeki) oraz jeśli ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi.

Do wniosku inwestor dołącza tzw. operat wodnoprawny, czyli dokumentację techniczną, składającą się z części opisowej i graficznej.

Kiedy budowa studni nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, jeśli głębokość planowanej studni nie przekroczy 30 m, a jej korzystanie przeznaczone jest dla potrzeb zwykłego gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Usytuowanie studni

Żeby usytuować studnię na działce, musimy znaleźć wodę znajdującą się w gruncie. Pisaliśmy o badaniach geotechnicznych, a metody znalezienia wody to:

– sondowanie elektrooporowe (mierzenie oporu elektrycznego podziemnych warstw),

– metoda potencjałową (mierzenie różnicy potencjałów naturalnie występujących w gruncie)

– próbne nawierty

– korzystanie z istniejących map geologicznych.

Można również zlecić znalezienie wody różdżkarzowi.

Ale budując studnię, musimy również pamiętać o warunkach usytuowania jej względem budynków. Studnia musi być usytuowana minimum 5 m od granicy działki, 7,5 m od osi przydrożnego rowu. 15 m to minimalna odległość między studnią a szambem czy budynkami inwentarskimi. Od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie musimy ją oddalić o 30 m, a od drenu lub pola rozsączającego ścieki nieoczyszczone aż o 70 m.

Dodaj komentarz